Visie & Missie | Geef elke organisatie richting | The Stardusters

GEEF ELKE ORGANISATIE RICHTING
MET EEN VISIE EN MISSIE

donderdag 25 mei 2023

De identiteit en lange termijn visie van een onderneming: hoe vat je die? In de wereld van communicatie komen daarbij de visie en missie om de hoek kijken. Daarbij vormen de visie en missie de ingrediënten voor de bedrijfsstrategie. Samen beïnvloeden ze de manier waarop men van buitenaf de organisatie bekijkt. In deze blogpost gaan we dieper in op zowel visie en missie. Hoe formeer je een goede visie en missie, waarom doen we dat eigenlijk en hoe zorg je ervoor dat ze beide zowel inspirerend als richtinggevend zijn?

Nut.

Zowel de visie en missie dienen richting te geven aan de organisatie. Je kunt ze zien als een kompas dat elke medewerker met zich meedraagt bij hun dagelijkse werkzaamheden. Zo dienen alle bedrijfsactiviteiten dan ook aan de visie en missie gerelateerd te zijn. Medewerkers kunnen zo ook beter begrijpen wat er zich om hen heen plaatsvindt en waarom er bepaalde besluiten worden genomen. Door als team, als geheel, het kompas te volgen, verbindt het individuen en zet hen tot positief gedrag aan. Gedrag dat dagelijks een steentje probeert bij te dragen aan het leven naar de visie en missie.

Verschil en overeenkomst.

Soms lijkt het alsof we het over hetzelfde hebben: visie, missie. Er is een zekere overlap. Waar zit het verschil dan precies in? Het grootste verschil is misschien wel dat een missie net wat praktischer, concreter of kleiner aanvoelt dan de visie. Een missie is de opdracht die je moet volbrengen om de visie te bereiken. De visie is voor de lange termijn, groots en meeslepend. Mogelijk zelfs een droom, een ideaal. Waar visie en missie elkaar vinden, is in de bewoording. Voor beide geldt: hoe korter, hoe beter. Onderscheidend met kort en krachtig taalgebruik.

Visie.

Een visie is er voor op de lange termijn. Het is daarmee meer dan een doel. Je kunt het zien als een toekomstplaatje. Of zelfs als een droom of visioen waarmee je verwoordt waar je in de toekomst met de organisatie wilt staan. Je beschrijft wat de ideale situatie zou zijn als je jouw missie succesvol zou behalen. Sta er bij het opstellen van een visie niet te lang stil bij of het ‘wel of niet goed’ is. Het is een ideaal, een streven. Een ambitieus streven dat inspireert en richting geeft aan alle stakeholders van de organisatie. Iets waar iedereen in gelooft. Een visie die dat omschrijft wat de organisatie en de doelgroep belangrijk vinden. Houd dan ook altijd in gedachten dat een visie aan de volgende eisen moet voldoen: toekomstgericht, kort en krachtig, energie geeft, betekenisvol en onderscheidend is.

Stel vragen.

Gemakkelijk is het niet. Te veel willen zeggen in weinig woorden. Durven dromen. Nadenken over de ideale wereld die soms nog mijlenver weg lijkt te zijn. Toch dagen we je uit om precies dat te doen. Denk na over hoe jouw ideale wereld eruit zou zien. Denk groots. Zet voor jezelf ook op papier wanneer je succesvol bent. Soms kan het helpen om dit concreet op papier te zetten door het in cijfers uit te drukken. Bijvoorbeeld ‘100%…’ of ‘geen … meer’.

Nog even over die ideale wereld. Om een zo kloppend mogelijk beeld van de toekomst te schetsen, zijn er aantal zaken die je niet moet vergeten. Stel jezelf dan ook de volgende vragen en probeer de antwoorden op die vragen in het achterhoofd mee te nemen bij het opstellen van de visie:

  • Voorzie je veranderingen in de branche? Welke kansen en bedreigingen spelen daar een rol bij?
  • Ontwikkelt de doelgroep zich? Verschuiven hun belangen mogelijk? Heeft dat effect op de toegevoegde waarde van de organisatie?
  • Wat zijn de lange termijn doelen van de organisatie? Zijn er macro-economische ontwikkelingen die daar effect op zullen hebben?

Missie.

Wat een missie vooral niet is? Een belofte die je niet kunt waarmaken. In een missie verwoord je juist de identiteit van de organisatie en wat haar onderscheidend vermogen is. Wat kan en wil de organisatie echt voor haar stakeholders en doelgroepen betekenen? Wat kan ze waarmaken?

De identiteit en het bestaansrecht van de organisatie, zijn als boomwortels. Vast in de grond en daardoor (over het algemeen) niet aan verandering onderhevig. Omdat de identiteit een vast gegeven in de missie is, is de missie daardoor tijdloos. Daarbij moet wel gezegd worden dat die wel in de tijdsgeest moet passen. Al met al houd je er rekening mee dat je in de missie het heden en de toekomst met elkaar verbindt. Ga, net als bij de visie, weer voor kort en krachtig, onderscheidend en beschrijf jouw toegevoegde waarde.

Stel vragen.

Ok, nu je weet wat het is, gaan we schrijven. Kort. Krachtig. Maar wat gaan we opschrijven? Belangrijk is dat de missie concreet wordt geformuleerd. Houd daarbij wel rekening met je verschillende bedrijfsactiviteiten. Als je op een gegeven moment veranderingen wil aanbrengen in die activiteiten, wil je niet dat je je missie alsnog moet aanpassen. Je hebt namelijk iets omgeschreven dat in principe tijdloos hoort te zijn. Vraag jezelf tijdens het schrijven van de missie dus goed af of de missie breed genoeg is. Om jouw missie concreet, kloppend en bondig op te schrijven, stel je jezelf dan eerst onderstaande vragen:

  • Wat wil je met de organisatie bereiken? Wat zijn je doelen?
  • Voor wie doe je dat? Wie is de doelgroep?
  • Wat is het onderscheidend vermogen van de organisatie?
  • Waar doe je het voor? Waar geloof je als organisatie in?
  • Welk probleem los je op? Met welke oplossing?

© THE STARDUSTERS 2024